Feragatname

Web sitesi, materyaller ve ürünler, hiçbir garanti olmaksızın “olduğu gibi” temelinde sağlanmaktadır. Happy to Serve (“Şirket”), kanunun izin verdiği kapsama kadar, pazarlanabilirlik, özel amaca uygunluk ve ihlal etmeme garantisi de dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı tüm garantilerden feragat etmektedir. Bilgilerin mümkün olduğunca doğru tutulmasını sağlamak amacıyla tüm çabalar gösterilse de, şirket web sitesinin, materyallerin, ürünlerin ve/veya bağlantıların doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği veya güncelliği hakkında hiçbir garanti vermemektedir.

Dolaylı zararlar feragatnamesi. Kanunun izin verdiği kapsama kadar şirket, onun tedarikçileri ve web sitesinde bahsi geçen üçüncü şahıslar garanti, sözleşme, haksız fiil veya diğer hukuki teorilere dayalı olsun ya da olmasın ve şirket bu tip zararların ortaya çıkma ihtimalinden haberdar olsun veya olmasın, web sitesinin ve materyallerin kullanılması veya kullanılmamasıyla ilgili olarak ortaya çıkan (kar kaybı, veri kaybı veya ticari kesintiden kaynaklanan zararlar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla), dolaylı, arızi, bağlı, örnek niteliğinde, somut ve cezai zararlardan yükümlü tutulamayacaktır.